คำศัพท์ภาษาอาหรับ หมวดพื้นฐาน -daasee.com

คำศัพท์พื้นฐานภาษาอาหรับ


1- พยัญชนะภาษาอาหรับ
2- ตัวเลข
3- ตัวเลขลำดับที่
4- สรรพนาม
5- สี
6- เวลาและวัน
7- วันต่างในสัปดาห์
8- เดือน และฤดู
9- ภูมิอากาศ
10- มาตราวัด
11- อาหาร และเครื่องดื่ม
12- ผักและผลไม้
13- ครอบครัว
14- อวัยวะต่างๆในร่างกาย
15- สัตว์ และสัตว์เลื้อยคลาน
16- นก และปลา
17- ในเมือง และบ้าน
18- เสื้อผ้า
19- ธรรมชาติ
20- ดอกไม้
21- โรคภัยไข้เจ็บ
22- อาชีพ
23- คุณศัพท์
24- ฮุรุฟ บุพบท
25- นามคำถาม อิชาเราะห์ เมาซูล
26- ซ็อรฟ สำหรับเวลาและสถานที่
27- ทิศ
28- โรงเรียน
29- เครื่องใช้ไฟฟ้า
30- เครื่องประดับ