อัลกุรอานแปลไทย โดย Abu Israfil al-Fatani 
ซูเราะฮ์ 1. อัลฟาติหะฮฺ (อารัมภบท)
 بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

        1:1 ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ พระผู้ทรงเมตตายิ่ง พระผู้ทรงปรานียิ่ง

 
ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ

        1:2 มวลการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮฺ พระเจ้าแห่งสากลโลก

 
ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

        1:3 พระผู้ทรงเมตตายิ่ง พระผู้ทรงปรานียิ่ง

 
مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ

        1:4 พระผู้ทรงสิทธิอํานาจในวันแห่งการตอบแทน

 
إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ

        1:5 พระองค์เท่านั้นที่พวกข้าฯเคารพสักการะ และพระองค์เท่านั้นที่พวกข้าฯขอความช่วยเหลือ

 
ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ

        1:6 โปรดชี้นำพวกข้าฯสู่แนวทางอันเที่ยงตรง

 
صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ

        1:7 แนวทางของบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ทรงโปรดปรานพวกเขา ไม่ใช่ของพวกที่ถูกกริ้ว และไม่ใช่ของพวกที่หลงผิด

 


 
 
×

สารบัญซูเราะฮฺ

1-الفاتحة1. อัลฟาติหะฮฺ (อารัมภบท)
2-البقرة2. อัลบะก็อเราะฮฺ (บท โค)
3-آل عمران3. อาลิอิมรอน (บท วงศ์วานของอิมรอน)
4-النساء4. อันนิสาอ์ (บท เหล่าสตรี)
5-المائدة5. อัลมาอิดะฮฺ (บท สำรับอาหาร)
6-الأنعام6. อัลอันอาม (บท ปศุสัตว์)
7-الأعراف7. อัลอะอฺรอฟ (บท ยอดกำแพง)
8-الأنفال8. อัลอันฟาล (บท ทรัพย์เชลย)
9-التوبة9. อัตเตาบะฮฺ (บท การสำนึกผิด)
10-يونس10. ยูนุส (บท นบียูนุส)
11-هود11. ฮูด (บท นบีฮูด)
12-يوسف12. ยูสุฟ (บท นบียูสุฟ)
13-الرعد13. อัรเราะอฺดุ (บท ฟ้าลั่น)
14-إبراهيم14. อิบรอฮีม (บท นบีอิบรอฮีม)
15-الحجر15. อัลหิจญ์รุ (บท นครหิจญ์รุ)
16-النحل16. อันนะหฺลิ (บท ผึ้ง)
17-الإسراء17. อัลอิสรออ์ (บท การเดินทางในยามราตรี)
18-الكهف18. อัลกะฮฺฟิ (บท ถํ้า)
19-مريم19. มัรยัม (บท นางมัรยัม)
20-طه20. ฏอฮา (บท ฏอฮา)
21-الأنبياء21. อัลอันบิยาอ์ (บท เหล่าศาสดา)
22-الحج22. อัลหัจญ์ (บท หัจญ์)
23-المؤمنون23. อัลมุอ์มินูน (บท ศรัทธาชน)
24-النور24. อันนูร (บท รัศมี)
25-الفرقان25. อัลฟุรกอน (บท มาตรการจำแนกข้อเท็จจริง)
26-الشعراء26. อัชชุอะรออ์ (บท เหล่ากวี)
27-النمل27. อันนัมลฺ (บท มด)
28-القصص28. อัลก็อศ็อศ (บท พงศาวดาร)
29-العنكبوت29. อัลอันกะบูต (บท แมงมุม)
30-الروم30. อัรรูม (บท โรมัน)
31-لقمان31. ลุกมาน (บท ลุกมาน)
32-السجدة32. อัสสัจญ์ดะฮฺ (การก้มกราบ)
33-الأحزاب33. อัลอะหฺซาบ (บท แนวร่วม)
34-سبأ34. สะบะอ์ (บท นครสะบะอ์)
35-فاطر35. ฟาฏิร (บท พระผู้ทรงสร้าง)
36-يس36. ยาซีน (บท ยาซีน)
37-الصافات37. อัศศอฟฟาต (บท เหล่าผู้เรียงแถวตามลำดับ)
38-ص38. ศอด (บท ศอด)
39-الزمر39. อัซซุมัร (บท กลุ่ม)
40-غافر40. ฆอฟิร (บท พระผู้ทรงอภัยในบาป) หรือ อัลมุอ์มิน (บท พระผู้ทรงประทานสันติ)
41-فصلت41. ฟุศศิลัต (บท ได้รับการอธิบายอย่างละเอียด)
42-الشورى42. อัชชูรอ (บท การปรึกษาหารือ)
43-الزخرف43. อัซซุครุฟ (บท เครื่องประดับทองคำ)
44-الدخان44. อัดดุคอน (บท ควัน)
45-الجاثية45. อัลญาษิยะฮฺ (บท ผู้คุกเข่า)
46-الأحقاف46. อัลอะหฺกอฟ (บท เมืองอะหฺกอฟ)
47-محمد47. มุฮัมมัด (บท มุฮัมมัด)
48-الفتح48. อัลฟัตหฺ (บท ชัยชนะ)
49-الحجرات49. อัลหุ รอต (บท ห้องหับ)
50-ق50. กอฟ (บท กอฟ)
51-الذاريات51. อัซซาริยาต (บท สายลมปลิวพัด)
52-الطور52. อัฏฏูรฺ (บท ภูเขาตูรฺ)
53-النجم53. อันนัจญ์มฺ (บท ดวงดาว)
54-القمر54. อัลก็อมัร (บท ดวงจันทร์)
55-الرحمن55. อัรเราะฮฺมาน (บท พระผู้ทรงเมตตายิ่ง)
56-الواقعة56. อัลวากิอะฮฺ (บท เหตุการณ์)
57-الحديد57. อัลฮะดีด (บท เหล็ก)
58-المجادلة58. อัลมุญาดิละฮฺ (บท สตรีผู้โต้แย้ง)
59-الحشر59. อัลฮัชรฺ (บท การชุมนุม)
60-الممتحنة60. อัลมุมตะฮะนะฮฺ (บท สตรีผู้ถูกทดสอบ)
61-الصف61. อัศศ็อฟ (บท แถว)
62-الجمعة62. อัล มุอะฮฺ (บท วันศุกร์)
63-المنافقون63. อัลมุนาฟิกูน (บท บรรดาคนสับปลับ)
64-التغابن64. อัตตะฆอบุน (บท ความสำเร็จ)
65-الطلاق65. อัฎฏ็อลาก (บท การหย่า)
66-التحريم66. อัตตะหฺรีม (บท การบัญญัติห้าม)
67-الملك67. อัลมุลกฺ (บท อำนาจ)
68-القلم68. อัลก็อลัม (บท ปากกา)
69-الحاقة69. อัลหากเกาะฮฺ (บท สิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน)
70-المعارج70. อัลมะอาริจญ์ (บท เหล่าทางขึ้นสู่เบื้องสูง)
71-نوح71. นูหฺ (บท นบีนูหฺ)
72-الجن72. อัลญิน (บท ญิน)
73-المزمل73. อัลมุซซัมมิล (บท ผู้คลุมกาย)
74-المدثر74. อัลมุดดัษษิร (บท ผู้ห่มกาย)
75-القيامة75. อัลกิยามะฮฺ (บท การฟื้นคืนชีพ)
76-الإنسان76. อัลอินซาน (บท มนุษย์)
77-المرسلات77. อัลมุรสะลาต (บท สายลม)
78-النبأ78. อันนะบะอ์ (บท ข่าว)
79-النازعات79. อันนาซิอาต (บท ผู้ฉุดกระชาก)
80-عبس80. อะบะสะ (บท หน้าบึ้ง)
81-التكوير81. อัตตักวีร (บท การม้วน)
82-الانفطار82. อัลอินฟิฏอร (บท การแตกแยกออก)
83-المطففين83. อัลมุฏ็อฟฟิฟีน (บท เหล่าผู้โกงการตวงชั่ง)
84-الانشقاق84. อัลอินชิกอก (บท การแตกแยกออก)
85-البروج85. อัลบุรูจญ์ (บท จักรราศี)
86-الطارق86. อัฏฏอริก (บท ที่มาเยือนในยามวิกาล)
87-الأعلى87. อัลอะอฺลา (บท พระผู้ทรงสูงสุดยิ่ง)
88-الغاشية88. อัลฆอชิยะฮฺ (บท ภูมิที่ครอบงำ)
89-الفجر89. อัลฟัจญ์รฺ (บท รุ่งสาง)
90-البلد90. อัลบะลัด (บท เมือง)
91-الشمس91. อัชชัมสฺ (บท ดวงอาทิตย์)
92-الليل92. อัลลัยลฺ (บท ราตรี)
93-الضحى93. อัฎฎุหา (บท ยามสาย)
94-الشرح94. อัชชัรหฺ (บท การเปิดดวงอก)
95-التين95. อัตตีน (บท มะเดื่อ)
96-العلق96. อัลอะลัก (บท ก้อนเลือด)
97-القدر97. อัลก็อดรฺ (บท อำนาจ)
98-البينة98. อัลบัยยินะฮฺ (บท หลักฐานอันชัดแจ้ง)
99-الزلزلة99. อัซซัลซะละฮฺ (บท การสะเทือนไหว)
100-العاديات100. อัลอาดิยาต (บท เหล่าม้าที่วิ่งหอบ)
101-القارعة101. อัลกอริอะฮฺ (บท ที่เคาะตี)
102-التكاثر102. อัตตะกาษุร (บท การแข่งขันกันในความมาก)
103-العصر103. อัลอัศรฺ (บท กาลเวลา)
104-الهمزة104. อัลฮุมะซะฮฺ (บท ผู้นินทา)
105-الفيل105. อัลฟีล (บท ช้าง)
106-قريش106. กุรอยชฺ (บท เผ่ากุเรช)
107-الماعون107. อัลมาอูน (บท อุปกรณ์เครื่องใช้)
108-الكوثر108. อัลเกาษัร (บท ความดีอันมากมาย)
109-الكافرون109. อัลกาฟิรูน (บท บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา)
110-النصر110. อัลนัศรฺ (บท ชัยชนะ)
111-المسد111. อัลมะสัด (บท เชือกถักด้วยใยอินทผาลัม)
112-الإخلاص112. อัลอิคลาศ (บท ความบริสุทธิ์ใจ)
113-الفلق113. อัลฟะลัก (บท รุ่งอรุณ)
114-الناس114. อันนาส (บท มวลมนุษย์)