พจนานุกรมอาหรับ-อาหรับ -daasee.com

พจนานุกรมอาหรับ-อาหรับ


พจนานุกรม อาหรับ-อาหรับ
معجم اللغة العربية المعاصرة

keyArabic Keyboard

* กรอกสาม หรือสี่อักษรเดิม ไม่ต้องกรอกตัวเพิ่ม เช่น مدرسة ให้พิมพ์คำว่า درس ส่วนหุรูฟอิลละฮฺ (อะลิฟ วาว ยา) ให้ใส่เป็นตัวเดิมของมัน เช่นคำว่า قال ให้พิมพ์คำว่า قول

Powered by daasee  [Unknown OS Platform]