40 สภาพของชาวฟัรดู ในการแบ่งมรดก

ชาวฟัรดูในการแบ่งมรดก

1สามีมี 2 สภาพ
2ภรรยามี 2 สภาพ
3ลูกสาวมี 3 สภาพ
4หลานสาว (ลูกสาวของลูกชาย)มี 6 สภาพ
5พี่สาว หรือน้องสาว จากพ่อแม่เดียวกันมี 5 สภาพ
6พี่สาว หรือน้องสาว จากพ่อเดียวกัน แต่คนละแม่มี 7 สภาพ
7พี่น้อง ชายหรือหญิง จากแม่เดียวกัน คนละพ่อมี 3 สภาพ
8พ่อมี 3 สภาพ
9แม่มี 3 สภาพ
11ปู่มี 4 สภาพ
12ย่า หรือยายมี 2 สภาพ