โปรแกรมคำนวนมรดก -daasee.com

โปรแกรมคำนวนมรดกตามหลักการอิสลาม

เลือกทายาท
ทายาท

จำนวน
 
จำนวนเงิน
    - ศึกษา 40 สภาพของชาวฟัรดูในการแบ่งมรดก

* หมายเหตุ
    - ใช้โปรแกรมเพื่อเป็นการศึกษาเท่านั้น หากต้องการแบ่งมรดกจริงๆ กรุณาติดต่อผู้รู้โดยตรง
    - เรื่องของย่าทวดยายทวด หากมีเพียงคนเดียว หรือกลุ่มเดียวระบบยังไม่พบปัญหา แต่หากมีหลายกลุ่มยังคงมีปัญหาอยู่
    - หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ daasee1@gmail.com